Xem video
Tải bản IOSTải bản AndroidTải bản IOSNạp thẻ

CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI NGƯỜI CHƠI KHI NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ GAME:

Giải quyết chế độ người chơi theo chính sách sau: Người chơi được giải quyết chế độ bồi thường như sau:

Công thức tính bồi thường cho mỗi người chơi

Số lượng Scoin hỗ trợ người chơi = u/L x 10%X

Trong đó:

  • u: Số lượng Scoin được chuyển hóa thành công sang tiền ảo lần cuối cùng bởi mỗi người chơi trong Trò chơi trực tuyến tính trong vòng 3 tháng trước ngày đóng Trò chơi trực tuyến.
  • L: Tổng số lượng Scoin được quy đổi thành tiền ảo lần cuối cùng bởi tất cả người chơi trong Trò chơi trực tuyến tính trong vòng 3 tháng trước ngày đóng Trò chơi trực tuyến.
  • X: Số lượng Scoin trung bình được chuyển hóa thành Tiền ảo trong Trò chơi trực tuyến trong vòng 3 tháng trước ngày đóng Trò chơi trực tuyến.

Ví dụ: Ngày đóng Game: 30/06/2022

Tỷ lệ chia sẻ doanh thu giữa các Bên:

Ví dụ: K = 70%, Bên A: 70%, Bên B: 30%

Cách tính: Công thức: Số lượng Scoin hỗ trợ người chơi = u/L x 10%X