Xem video
Tải bản IOSTải bản AndroidTải bản IOSNạp thẻ

QUY CHẾ PHỐI HỢP VỚI CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRONG VIỆC ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN

Sau khi nhận được yêu cầu ngăn chặn, loại bỏ các thông tin vi phạm từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc cá nhân, tổ chức doanh nghiệp khác có liên quan ( “Người yêu cầu”), SoHa sẽ triển khai như sau:

Quy trình giải quyết:

(1)Tiếp nhận thông tin

(2)Rà soát thông tin vi phạm

(3)Nhân sự phụ trách giải quyết: Thông thường, ban quản lý nội dung của của Khối SoHa sau khi nhận được thông báo thông tin vi phạm, xin ý kiến của trưởng nhóm quản lý nội dung thông tin để thiết lập biện pháp ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin theo yêu cầu. Một số trường hợp đặc biệt khác, cần xin ý kiến chỉ đạo của người quản lý.

(5) Phương thức:

  1. Cung cấp, trích xuất thông tin theo yêu cầu từ Cơ quan quản lý Nhà Nước;
  2. Xóa bỏ nội dung vi phạm trong game
  3. Thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ theo quy định pháp luật tới cơ quan chủ quản hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

Quá trình liên hệ, phối hợp giữa Công ty với các cơ quan chức năng có thể thực hiện bằng nhiều phương tiện liên lạc khác nhau: Văn bản, Fax, Email, Điện thoại.. Việc truy vấn dữ liệu tùy theo mức độ phức tạp và thời điểm. Trong trường hợp cần xử lý các thông tin khẩn cấp. Đề nghị các cơ quan chức năng cử cán bộ phối hợp chặt chẽ để làm việc trực tiếp nhằm nâng cao được hiệu quả phối hợp.

Hệ thống theo dõi biến động và tình hình trong quá trình phát hành trò chơi được theo dõi và cập nhật 24/7. Đảm bảo tiếp nhận, phát hiện các tình trạng tiệu cực có thể xảy ra trong thời gian sớm nhất.